Θεματικές Ενότητες

  1. Καινοτόμες πρακτικές και αναλύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2
  2. Οι οικονομικές επιπτώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και Παγκοσμιοποίησης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  3. Τρομοκρατία περίοδος ύφεσης η προετοιμασία έξαρσης;
  4. Τουρισμός, οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης Υγειονομικής κρίσης και η αντιμετώπισή αυτών.
  5. Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων (Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα, Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη, Νευροεπιστήμες, Καρδιαγγειακές και Ρευματολογικές Παθήσεις)
  6. Αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας
  7. Η μεταναστευτική κίνηση και οι τελευταίες εκτιμήσεις για την από τα χερσαία σύνορα προσέγγιση του μεταναστευτικού κύματος .
  8. Διάφορα θέματα